دیدگاه، مأموریت و ارزشها

دیدگاه

پوهنتون دعوت جهت بالا بردن سطح دانش و تربیه کادرهای متخصص و متعهد برای جامعه، نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت بنا گردیده، تلاش می ورزد جایگاه خویش را بحیث یک پوهنتون مطرح کشور و منطقه تثبیت نماید.

مأموریت

پوهنتون دعوت با پرورش روحیه اسلامی، تقویت مهارت ها، نهادینه ساختن اصل تحقیق، فراهم نمودن محیط سالم و ایجاد توأمیت ها خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری را جهت تربیه کادر های متخصص، متشبث و متعهد ارائه میدارد.

ارزشها

 • تحقق ارزشهای اسلامی.
 • صداقت و پابندی به ارزشهای ملی.
 • عدالت و انصاف.
 • وطن دوستی و رفاه عامه.
 • هم پذیری و باهم زیستی.
 • رشد فکری (روشنگری).
 • تقویت فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی.
 • حسابدهی.
 • شفافیت در امور و مبارزه با فساد.
 • تلاش و ابتکار عمل.
 • ریشه کن ساختن تعصبات.
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس