کتاب‌های تحقیقی

مبادی حقوق (فارسی)-دکتور ظریفی

نوت: شما می‌توانید نسخه فارسی این کتاب را با استفاده از آدرس زیر دریافت نمایید.

مبادی حقوق(پشتو)-دکتور ظریفی

نوت: شما می‌توانید نسخه پشتو این کتاب را با استفاده از آدرس های زیر دریافت نمایید.

© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس