ثبت نام آنلاین

داوطلبان گرامی!

برای ثبت نام کانکور سمستر بهاری ۱۴۰۰ پوهنتون دعوت می‌توانید به لینک ذیل مراجعه نموده وفورم ثبت نام را دانلود وپس از تکمیل با درج امضای تان آن را اسکن نموده و به ایمیل آدرس ذیل admission@dawat.edu.af ارسال نمایید.

برای معلومات بیشتر می‌توانید به شماره 0744363490 تماس بگیرید.

نوت:

-اسکن اسناد تعلیمی/تحصیلی خویش را با عکس تان با پس زمینه سفید در ایمیل نیز ارسال نمایید.
-فراموش نکنید این فورم را با کاپی اسناد تعلیمی/تحصیلی خویش در روز امتحان کانکور نیز با خود داشته باشید.

شرايط و اسناد مورد ضرورت براي ثبت نام دوره ماستري:

 • چهار قطعه عکس ۳x4 با زمینه سفید.
 • کاپي رنگه شهادت نامه صنف دوازدهم.
 • كاپي رنگه ترانسكريپت دوره ليسانس.
 • تكميل حد اقل ٦٥ شصت پنج فيصد اوسط نمرات در دوره ليسانس (كمتر از اين قابل قبول نمي باشد).
 • كاپي رنگه ديپلوم/ تصديق نامه دوره ليسانس با تاييد وزارت تحصيلات.
 • كاپي رنگه مكتوب دفاع منوگراف، تاريخ مناقشه و نمره آن.
 • فيس فورم و حق الشمول كانكور مبلغ (٦٠٠) افغاني كه قابل استرداد نمي باشد.
 • مطابق مقرره جديد تحصيلات عالي فوق ليسانس، از پذيرش خلاف رشته جدا معذرت ميخواهيم بنا فارغان رشته حقوق و علوم سياسي در روابط بين الملل و فارغان رشته شرعيات در فقه و قانون مي توانند ثبت نام نمايند.
 • بعد از سپري نمودن موفقانه امتحان تحريري، همراي داوطلب كانكور مصاحبه صورت ميگيرد.
 • مبلغ ٥٠٠٠ افغاني فيس داخله فقط براي يكبار اخذ مي گردد و فيس در هفته اول شروع درس ها تاديه مي گردد.

جهت شمولیت در امتحان کانکور لیسانس به موارد ذیل ضرورت می باشد:

 • سند فراغت صنف دوازدهم شامل نمرات سه ساله (صنوف 10، 11 و 12) به امضاء و مهر لیسه مربوطه و تائید مدیریت معارف یا ریاست معارف منطقه و تصدیق تدریسات ثانوی.
 • فوتوکاپی تذکره.
 • چهار قطعه عکس (51x51 mm).
 • مبلغ 300 افغانی جهت ثبت نام کانکور.