معلومات مالی

ماستری در شرعیات (فقه و قانون)

معلومات عمومی

پروگرام ماستری در رشته فقه وقانون یک نظام چند بعدی تحصیلی بوده وطوری برنامه ریزی شده است تا زمینه تحصیلات عالی بالاتر از درجه لیسانس را برای آنعده از محصلان ذکور واناث فراهم نماید که خواهان تخصص در رشته فقه وقانون بوده ومی خواهند درین راستا پابه عرصه تحقیقات وریسرچ های علمی گذاشته و درباره فقه اسلامی وقضایای فقهی که نیاز تحقیق پیدا شود مصدر خدمت شوند .

نصاب درسی این پروگرام طوری طراحی گردیده است که همه جوانب این تخصص را احتوا نماید تا کسانی را فارغ نماید که دارای دانش ومهارتهای مورد نیاز جهت پاسخ به مشکلات وحل منازعات فقهی باشند این پروگرام تفکر نقد در آراء فقهی را رشد داده استعداد وتحقیق وریسرچ در محصلان را تقویه می بخشد محصلانی که در این پروگرام اشتراک می نمایند مکلف به پرداخت فیس طبق لایحه پوهنتون دعوت برای دوره ماستری می باشند . هدف از تأسیس پوهنحی شرعیات دارای مرام و هدف خاص بوده که همانا تربیه کادر آگاه، ماهر و خدمت گذار برای جامعه می¬باشد. کادرهای تربیه شده این پوهنحی در سیستم عدلی، قضایی و معارف کشور مصروف خدمتگذاری بوده و عملا برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی و اجتماعی کار می نمایند و مرام پوهنځی را در حد امکان تحقق می¬بخشند.


مسئوولیت این برنامه بر عهدۀ محترم استاد خالد سراج می باشد.


دیدگاه

تقدیم کادر های متخصص با توانای های تحلیل و تحقیق موضوعات و رویداد های روز غرض ار تقای علم و دانش در سطح کشور.


مأموریت

فراهم سازی محیط علمی وتحقیقی با توظیف کادر های متخصص و استفاده از نصاب معتبر جهت تربیه کارشناسان ورزیده در حوزه فقه و قانون.


زمینه های کاری فارغان

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در ارگانهای عدلی و قضایی، دستگاه های اجرایی ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه، کادر علمی معارف و تحصیلات عالی و همچنان در حوزه تحقیقاتی، پوهنتون های دولتی و خصوصی نهادهای منطقوی و بین‌المللی فعالیت داشته باشند.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

 (فقه و قانون) دانلود فایل مضامین.

معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
۱ ثبت نام کانکور 500 0 500
2 داخله (فقط یکبار) 5,000 0 5,000
3 هزینه درسی فی سمستر 45,000 15,000 30,000
4 تیزس (فقط یکبار) 35,000 0 35,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 2,500 0 2,500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 178,000 45,000 133,000
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس