پوهنځی شرعیات (فقه و قانون)

 

نگاه اجمالی

دوره ماستری این پوهنځی در سال (1393) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای یک دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت فقه و قانون

این دوره برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است (دارای صنوف جداگانه) و دارای (72) نفر محصل بر حال میباشد. ریاست این پوهنځی بر عهده استاد جنیدالله ظهیر می باشد.