پوهنځی ژورنالیزم

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1389) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای دو دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت مطبوعات
  • دیپارتمنت رادیو و تلویزیون

این پوهنځی که فقط برای طبقه ذکور در نظر گرفته شده است دارای (153) نفر محصل می باشد که تا به حال دو دور فارغان را به تعداد (133) محصل به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان ارائه نموده است. ریاست این پوهنځی برعهده استاد خالد هاشمی می باشد.