پوهنځی شرعیات

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1388) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای دو دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت تعلیمات اسلامی
  • دیپارتمنت فقه و قانون

این پوهنځی که برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است دارای (440) نفر محصل میباشد که تا به حال شش دور فارغان را به تعداد (280) محصل به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان ارائه نموده است. ریاست این پوهنځی بر عهده استاد عبیدالله عادل می باشد.