پوهنځی انجنیری

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1388) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای دو دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت انجنیری ساختمانی (سیول)
  • ‌دیپارتمنت انجنیری برق

این پوهنځی که فقط برای طبقه ذکور در نظر گرفته شده است دارای (1,913) نفر محصل می باشد که تا به حال پنج دور فارغان را به تعداد (1,830) نفر محصل به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان ارائه نموده است. ریاست این پوهنځی برعهده انجنیر محمد حسیب در وقت درسی قبل از ظهر و انجنیر لطف الله در وقت درسی بعد از ظهر و شبانه می باشد.