پوهنځی اقتصاد

 

نگاه اجمالی

این پوهنځی در سال (1389) شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است که دارای پنج دیپارتمنت به شرح ذیل می باشد:

  • دیپارتمنت امور مالی و بانکی
  • ‌دیپارتمنت اداره و منجمنت
  • ‌دیپارتمنت احصائیه
  • ‌دیپارتمنت اقتصاد ملی
  • ‌دیپارتمنت تصدی

این پوهنځی که برای طبقه ذکور و اناث در نظر گرفته شده است دارای (782) نفر محصل می باشد که تا به حال پنج دور فارغان را به تعداد (429) نفر محصل به جامعه نیازمند نیروهای متخصص افغانستان ارائه نموده است. ریاست این پوهنځی برعهده استاد نصرت الله می باشد.