معلومات فیس

 

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین فیس در میان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات تدریسی را در سطح بسیار عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

پوهنتون دعوت برای آنعده از محصلانی که دچار مشکلات مادی بوده، تسهیلاتی را در نظر گرفته است تا هرچه بهتر بتواند مصدر خدمت برای ایشان و جامعه قرار گیرد.

همچنین برای تشویق آنعده از محصلان که درجات اول الی سوم را در امتحانات اخذ مینمایند، تسهیلات ذیل در نظر گرفته شده است:

  1. اول نمرع عمومی: 100 فیصد تخفیف در فیس سمستر.
  2. دوم نمره عمومی: 75 فیصد تخفیف در فیس سمستر.
  3. سوم نمره عمومی: 50 فیصد تخفیف در فیس سمستر.

 

جهت اطلاع از میزان فیس هر سمستر به جدول ذیل توجه فرمائید: 

شماره

نام پوهنحی

داخله

فیس سمستروار

1

طب اناث

2,000

27,000

2

انجنیری

2,000

20,000

3

اقتصاد

2,000

20,000

4

فارمسی

2,000

20,000

5

حقوق و علوم سیاسی

2,000

17,000

6

ژورنالیزم

2,000

17,000

7

شرعیات

2,000

13,000

8

ماستری (روابط بین الملل)

5,000

45,000

9

ماستری (فقه و قانون)

5,000

35,000

 

قابل توجه است که:

  • فیس داخله فقط یکبار به مبلغ 2,000 افغانی در وقت ثبت نام اخذ میگردد.
  • زمان پرداخت فیس هر سمستر، در اول سمستر بوده و در صورت تأخیر محصل مذکور غیرحاضر و محروم امتحانات میگردد.
  • فیس سمسترها ثابت نبوده و امکان تغییر در آن میباشد.
  • فیس ها بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت میگردد.