شرایط پذیرش

 

جهت شمولیت در امتحان کانکور به موارد ذیل ضرورت می باشد:

 1. سند فراغت صنف دوازدهم شامل نمرات سه ساله (صنوف 10، 11 و 12) به امضاء و مهر لیسه مربوطه و تائید مدیریت معارف یا ریاست معارف منطقه و تصدیق تدریسات ثانوی.
 2. فوتوکاپی تذکره.
 3. چهار قطعه عکس (4cm x 3cm).
 4. مبلغ 300 افغانی جهت ثبت نام کانکور.

 

قابل توجه است که:

 1. ثبت نام همه روزه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر جریان دارد.
 2. در صورت نامکمل بودن موارد فوق ثبت نام صورت نمی گیرد.
 3. از فارغان صنوف 14 مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی امتحان اختصاصی به شرایط ذیل اخذ می گردد:
 • داوطلبان مطابق به ماده 25 لایحه، حق انتخاب خلاف رشته را ندارند.
 • اوسط نمرات صنف 13 و 14 از 80 فیصد کم نباشد.
 • مطابق به بند پنجم ماده 28 لایحه وزارت تحصیلات عالی بعد از کامیابی در امتحان اختصاصی به سمستر سوم صنف دوم، یک صنف تنزیل پذیرفته می شوند.
 • در صورت ناقص بودن اسناد و یا عدم وجود اسناد، ثبت نام صورت نمی گیرد.