دربارۀ ما

الحمدلله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من بهدیه اهتدی . .. و بعد:

افغانستان کشوری است اسلامی که تاریخ و سابقه طولانی در دین اسلام دارد. این کشور در مسیر تاریخ خویش مشکلات و ناگواری های زیادی را پشت سر گذاشته است.

ملت غیور آن در برابر اشغال گران انگلیس از خود مقاومت کم نظیری نشان داده و اولین ملتی است که توانسته حلقه های سیاه انگلیس را بشکند و راه را برای سایر کشورهای اسیر و در بند مانده باز نماید. همچنان این کشور در برابر هجوم سیل آسای ارتش اتحاد شوروی از خود مقاومت جانانه یی نشان داده و با قهرمانی بی مانند خود در تاریخ معاصر، الگویی از شجاعت و مردانگی و آزاد زیستن را ثبت تاریخ امت اسلامی نموده است.

اما متأسفانه در نتیجه عوامل مختلف و توطئه های منطقه یی در بحر انبوهی از مشکلات فرو رفت که توانائی اش را به چالش گرفت و تلخ ترین جام زهر را در کامش ریخت.

از آن جائیکه اعاده مجدد ساختارهای معنوی در پهلوی ساختار زیربناهای مادی یک امر ضروری پنداشته شده است و این مأمول جز از طریق تربیه کدرهای مسلکی و مؤمن و مخلص که کشور را از این ورطه های مهلک و نابود کننده  نجات دهد، امکان پذیر نیست. به این لحاظ تأسیس و ایجاد مراکز تعلیمی و پوهنتون ها به خاطر بدست آوردن چنین یک مأمول امر ضروری و لازمی پنداشته میشود.

با درک این مسؤولیت ما به نوبه خویش سعی و تلاش به خرج دادیم تا در این مسیر مبارک سهم گیریم و پوهنتون دعوت را تأسیس نماییم. از خلال این اقدام نیک از الله تعالی مسئلت می نماییم که ما را در ادامه این  راه یاری دهد و به کاری که محبت و رضای او است توفیق عنایت فرماید.

 

تأسیس پوهنتون

با آغاز دور تازه یی در افغانستان، پیشرفت های محسوس در سطح لیسه ها به مشاهده رسید و هزاران تن از لیسه های کشور فارغ گردیده و به این ترتیب روی آوری جوانان به پوهنتون ها و مؤسسات علمی افزونی یافت. از آنجایی که پوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد بی شمار کافی پنداشته نمیشد و بار مسؤولیت پوهنتون های دولتی با گذشت ایام سنگین تر می شد، دولت در همچو شرایط ضرورت آنرا احساس کرد تا مطابق ماده 49 قانون اساسی  دروازه مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی را برای تربیه جوانانی که به پوهنتون های دولتی راه نیافته بودند، باز نماید.

به این ترتیب پوهنتون دعوت در سال 1388 هجری شمسی مطابق سال 2009 میلادی به اهتمام و توجه خاص رئیس این پوهنتون استاد عبد رب رسول « سیاف » که هم اکنون نیز افتخار ریاست این پوهنتون را به عهده دارد، اساس گذاشته شد.

این پوهنتون با آن که یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی است، شیوه ها و طرزالعمل های پوهنتون های دولتی را در تدریس و سایر مجالات تعقیب، پیروی و الهام می گیرد.

در نخستین گام پوهنتون دعوت پوهنځی های شرعیات، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری ساختمانی را در آغوش خود داشت و بعد از گذشت یک سال دو پوهنځی دیگر در پهلوی پوهنځی های فوق ذکر ایجاد گردید که عبارت از پوهنځی های اقتصاد و ژورنالیزم می باشد. همچنین در سال 1390 پوهنځی فارمسی و در سال 1392 پوهنځی طب برای اناث نیز ایجاد گردید.

و حال ما در آستانه فراغت دور ششم این پوهنتون قرار داریم، و بیشتر از (6,225) نفر محصل از طبقه ذکور و اناث در هفت پوهنځی مختلف در دو دوره لیسانس و ماستری مصروف درس و تحصیل اند و این پوهنتون بعد از پوهنتون کابل دومین مرکز بزرگ تحصیلی عالی در سطح کشور پنداشته می شود. همچنین این پوهنتون تا به حال به تعداد (4,132) نفر محصل را فارغ داده است.

این پوهنتون یک مؤسسه اسلامی و علمی است که به ادای مسؤولیت های دینی و علمی خود در قبال مردم مسلمان افغانستان به صورت خاص و امت اسلامی به صورت عام از طریق آشنا سازی فرزندان این میهن به فرهنگ اسلامی درست و تربیه ایشان به مقام های عالی دینی و آگاهی شان به صورت کامل که آنها را به حمل مسؤولیت های بزرگ در جهت تقدیم خدمت به مردم، ملت و کشورشان و جهان اسلام  قادر سازد و برای ایشان زمینه های زندگی بهتر و با افتخار آمیز را مهیا می سازد، می پردازد.