لیسانس در شرعیات

معلومات عمومی

طوریکه میدانید نهادهای تحصیلی شرعی در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان از ارزش بالایی در جامعه برخوردار بوده و از جایگاه خاص در میان سایر نهادها نیز برخوردار است.

بناءً با در نظرداشت اینکه شریعت در تمام امور زندگی انسانی در جوامع اسلامی اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطمح نظر است، از اینرو نقش نهادهای آموزشی در بخش امور دینی برتری خود را نسبت به تمام علوم داشته و می باید در راستای ارائه خدمات آموزشی در این عرصه تلاش های خردمندانه و مدبرانه ارائه گردد.

بنابراین برنامه لیسانس شرعیات نیز جزئی از سه برنامه یی بود که برای اولین بار با تأسیس پوهنتون در سال 1388 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه برای طبقۀ ذکور و اناث در نظر گرفته شده است که عملاً 300 نفر محصل در آن مصروف تحصیل هستند و تا به حال 14 دور فراغت (بتعداد 650 نفر محصل) را سپری نموده است؛ این برنامه دارای دو رشته ذیل میباشد:

1. تعلیمات اسلامی « 167 کردیت »
2. فقه و قانون « 164 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم سید فهیم هاشمی و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم گلاب گل عزیزی می باشد.


نصاب درسی

نصاب درسی این برنامه بر مبنای سیستم (Credit) به شرح ذیل میباشد:

مضامین صنوف اول و دوم: (تعلیمات اسلامی)

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 عقاید 2 عقاید 2 حدیث 3 اخلاق و سلوک مسلکی 1
2 تجوید و حفظ 2 فقه احوال شخسی 2 تفسیر 3 فقه معاملات 2
3 حدیث 3 مبادی حقوق 2 اصول فقه 3 اصول فقه 2
4 احکام عبادات 2 تفسیر 3 حقوق اساسی 2 عربی 2
5 قرآن شناسی 2 حدیث 3 سیرت النبی 2 حدیث 3
6 علوم حدیث 2 علوم حدیث 2 عقاید 2 فرق کلامی اسلام 2
7 عربی 2 منطق (قدیم و جدید) 2 فقه 2 تفسیر 3
8 محاوره عربی 2 عربی 2 عربی 2 نظام سیاسی اسلام 2
9 فقه 2 تاریخ معاصر افغانستان 1 تمدن اسلام 2 علم البلاغت 2
10 مبادی فقه 2 انگلیسی 2 - تاریخ و مبادی فلسفه 1
# مجموع کردیت: 21 - 21 - 21 - 20

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته تعلیمات اسلامی)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 8 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 تفسیر 3 تفسیر 3 تفسیر 2 تفسیر 2
2 حدیث 3 حدیث 3 حدیث 2 حدیث 2
3 فقه دعوی 2 فقه دعوی 2 فقه جنایات 2 فقه جنایات 2
4 اصول فقه 2 اصول فقه 2 میراث 3 روش قانونگذاری در فقه و قانون 2
5 مقارنه ادیان 2 اصول التخریج و دراسة الاساتید 2 قواعد افتاء 2 حقوق جزای عمومی اسلام 2
6 حقوق بین الملل عمومی 2 اصول تفسیر 2 قواعد کلیه فقهی 2 فلسفه اسلامی 3
7 اصول محاکمات مدنی 2 اصول محاکمات جزایی 2 نظریه ملکیت در فقه و قانون 2 طب عدلی 2
8 نظام مالی و بانکداری در اسلام 2 الدفاع عن السنة 2 اصول دعوت و فن خطابت 2 کلینیک حقوقی 2
9 نظریه التزام در فقه و قانون 2 کریمنولوژی 2 حقوق اداره 2 قضایای فقهی معاصر 2
10 نگارش حقوقی 1 نگارش حقوقی 1 روش تحقیق 2 مونوگراف 2
# مجموع کردیت: 21 - 21 - 21 - 21

مضامین صنوف اول و دوم: (رشته فقه و قانون)

شماره سمستر 1 سمستر 2 سمستر 3 سمستر 4
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 عقاید 3 احادیث احکام 2 عقاید 3 احادیث احکام 2
2 فقه احوال شخصی 2 فقه احوال شخصی 3 فقه معاملات 3 فقه معاملات 2
3 مبادی فقه 2 عقاید 2 تفسیر آیات احکام 2 نظام قضایی اسلام 2
4 مبادی حقوق 2 تفسیر آیات احکام 3 تجوید 2 تحلیل فقهی قانون مدنی 2
5 قرآن شناسی 3 علوم حدیث 3 اصول فقه 2 اصول فقه 2
6 سیرت النبی 2 قوانین و روش قانونگذاری در فقه 2 حقوق اساسی عمومی 2 نظام مالی و بانکی اسلامی 2
7 عربی 3 عربی 3 عربی 3 عربی 3
8 منطق قدیم 2 منطق جدید 2 حقوق کار و تأمینات اجتماعی 2 تمدن اسلام 2
9 انگلیسی 2 تاریخ معاصر افغانستان 1 بلاغت 2 حقوق بین الملل عمومی 2
10 - - - اخلاق و سلوک مسلکی 2
# مجموع کردیت: 21 - 21 - 21 - 21

مضامین صنوف سوم و چهارم: (رشته فقه و قانون)

شماره سمستر 5 سمستر 6 سمستر 7 سمستر 8
# مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت مضمون کردیت
1 حدیث احکام 2 تفسیر آیات احکام 3 کریمنالوژی 2 فقه مقارن بین مذاهب 2
2 فقه دعوی 2 فقه وسایل اثبات 2 فقه جنایات 2 فقه جنایات 3
3 اصول فقه 2 مذاهب فکری معاصر 2 قواعد کلیه فقهی 2 اصول دعوت و فن خطابت 2
4 حقوق بین الدول حصوصی 2 اصول فقه 2 حادیث احکام 2 تفسیر آیات احکام 3
5 میراث 2 قواعد افتاء 2 اصول فقه 2 اصول فقه 2
6 نظریۀ التزام در فقه و قانون 2 حقوق تجارت و شرکتها 2 نظام سیاسی اسلام 2 فرق کلامی اسلام 2
7 مقارنه ادیان 2 میراث 2 طب عدلی 2 قضایای فقهی معاصر 2
8 حقوق جزای عمومی اسلام 2 اصول محاکمات جزایی در فقه اسلامی 2 اصول محاکمات مدنی در فقه اسلامی 2 حقوق جزای بین الملل 2
9 حقوق اداره 2 نظریه ملکیت در فقه و قانون 2 روش تحقیق 2 مونوگراف 2
10 نگارش حقوقی 2 نگارش حقوقی 2 کلینیک حقوقی 2 -
# مجموع کردیت: 20 - 20 - 20 - 20


معلومات مالی

پوهنتون دعوت افتخار دارد که با دریافت کمترین هزینه درسی در میان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور، بهترین و جامع ترین خدمات درسی را در سطح عالی برای محصلان خویش فراهم سازد.

محصلان جدیدالشمول مکلف اند بعد از اعلان نتایج کانکور، جهت تشکیل صنف در مدت یک هفته فیس های شان را در بخش مالی پرداخت نمایند؛ زمان پرداخت فیس در آغاز سمستر بوده و بر اساس واحد پولی رایج کشور (افغانی) دریافت می گردد.

شماره تصنیف فیس اصلی تخفیف فیس بعد از تخفیف
1 ثبت نام کانکور 300 0 300
2 داخله (فقط یکبار) 2,000 0 2,000
3 هزینه درسی فی سمستر 13000 3000 10000
4 مونوگراف (فقط یکبار) 4,000 0 4,000
5 تصدیقنامه (فقط یکبار) 500 0 500
# مجموع هزینه دوره تحصیلی: 110,800 24,000 86,800

توجه: تخفیف در فیس سمستر برای یک دوره تحصیلی میباشد.کتابخانه

کتب مورد نیاز پوهنحٔی شرعیات نظر به ضرورت دیپارتمنت های این پوهنحٔی از منابع نشراتی و کتاب فروشی ها خریداری و ذخیره گردید، و با در نظرداشت موضوعات و عناوین فهرست شده است، و جهت استفاده مزید در خدمت محصلان قرار دارد.

این کتابخانۀ مجهز با کتب، مجلات، اخبار روزانه و سایر موضوعات علمی بوده که از ساعت 8:00 صبح الی 7:30 شام به روی محصلان و اساتید گرامی باز میباشد.

شماره زبان کتاب تعداد
1 فارسی 209
2 پښتو 57
3 عربی 4,183
4 انگلیسی 3
5 اردو 4
6 ازبکی 2
7 ترکستانی 1
# مجموع کتب: 4,459
© تمام حقوق برای پوهنتون دعوت محفوظ است.
دیزاین و توسعه داده شده توسط: دعوت سافتویر هاوس